ผ้าผนังพื้นผิวผ้าลินินสำหรับการพิมพ์ระเหิดการถ่ายเทความร้อน