Πανί τοίχου με υφή λινού για εκτύπωση εξάχνωσης μεταφοράς θερμότητας